Introductie

Bedankt voor het gebruiken van Rentola. Rentola is een van de slimste woningportals op de markt. Rentola is een onderdeel van Boost Media Limited met een focus op de vastgoedmarkt, inclusief huisvesting en marketing van huurwoningen. Als gebruiker op Rentola of als abonnee op Rentola gaat u akkoord met onze algemene voorwaarden. De website, advertenties en inhoud evenals abonnementsdiensten zijn u ter beschikking gesteld door Boost Media Limited, 112c High Street, Hadleigh, Suffolk IP7 5EL Ipswich, United Kingdom. Ondernemingsnummer: 14229923, BTW: GB 436679944

Toepassing

U kunt bij Rentola een woningzoekende agent of woningadvertenties aanmaken of een abonnement aangaan. Onder de relevante categorieën en gebieden stemt u ermee in het volgende niet te doen:

U gaat ermee akkoord dat schending van het bovenstaande zal resulteren in onmiddellijke verwijdering van uw advertentie, zoekagent en profiel op Rentola.

Herroepingsrecht

Door de services van Rentola te kopen, heeft u 14 dagen recht op annulering als het gekochte product niet wordt gebruikt. Wanneer u een gebruiker aanmaakt en een aankoop doet, wordt het gekochte product in gebruik genomen.

Wanneer u het abonnement aanschaft, laten we u weten dat u zich heeft geabonneerd op een abonnement dat elke 28dagen wordt verlengd voor 39 €. Het abonnement kan met onmiddellijke opzegging worden beëindigd tot het einde van de huidige periode. We zullen betaalde bedragen niet terugbetalen, tenzij er een technische fout is. Als er een technische fout is, moet de documentatie hiervan door de abonnee worden verstrekt.

Misbruik van Rentola

We raden u aan ons te schrijven via e-mail [email protected] als u problemen ondervindt of aanstootgevende inhoud voor ons ziet om de hoge kwaliteit van de huisvestingsadvertenties op onze website te garanderen. We behouden ons het recht voor om opgeslagen inhoud te verwijderen en technische en juridische maatregelen te nemen om gebruikers van onze site uit te sluiten als we denken dat ze problemen veroorzaken of dat hun acties in strijd zijn met de bewoordingen of de geest van ons beleid.

We kunnen besluiten om enkele van deze maatregelen te nemen, opgeslagen inhoud te verwijderen of een gebruiker van onze site uit te sluiten. Rentola aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor het controleren van onze site, diensten of voor ongeautoriseerde of illegale inhoud of het gebruik van onze website of diensten door gebruikers.

Distributie van uw woonadvertentie

Sommige van onze functies kunnen uw inhoud weergeven via andere bronnen voor woningzoekenden. Met inbegrip van kranten, op niet-gelieerde websites of op andere websites die deel uitmaken van ons advertentienetwerk - evenals onze sociale netwerken; inclusief Facebook-groepen en -pagina’s en Instagram.

Door onze services te gebruiken, gaat u ermee akkoord dat uw inhoud op deze platforms kan worden weergegeven, evenals op sociale netwerken en websites.

Inhoudsrechten

U stemt ermee in om onze website of de inhoud, auteursrechten of handelsmerken niet te kopiëren, aan te passen of te verspreiden. Door inhoud te creëren op de diensten van Rentola, geeft u Rentola een onbeperkt, gratis en onherroepelijk recht om de inhoud in kwestie geheel of gedeeltelijk te publiceren, te wijzigen en er kopieën van te maken. Inbegrepen zijn gegevens, tekst en afbeeldingen. Rentola maakt gebruik van dit recht om uw advertenties op te slaan en weer te geven, evenals voor marketingdoeleinden op onze eigen pagina's en in ons netwerk, waaronder de hierboven genoemde sociale mediaplatforms.

Verder gaat u ermee akkoord Rentola het recht te verlenen om het kopiëren of ongerechtvaardigd gebruik door derden van alle of een deel van de inhoud die je op onze diensten creëert te voorkomen en te vervolgen, inclusief in gevallen van crawlen van de diensten van Rentola waarnaar de inhoud wordt overgebracht.

Niets in deze voorwaarden beperkt uw rechten om de inhoud te gebruiken, inclusief gegevens, tekst en afbeeldingen die u maakt op de diensten van Rentola

Overtreding

Rechtmatige eigenaren van auteursrechten, handelsmerken of andere immateriële eigendomsrechten kunnen geadverteerde inhoud, die inbreuk maakt op hun rechten, melden en verzoeken om deze inhoud te verwijderen. Bij de melding wordt een e-mail gestuurd naar [email protected]. Het onderwerpveld is gemarkeerd als "Melding van inbreuk op het auteursrecht" en bevat een gedetailleerde beschrijving van de inbreuk.

Prijzen en betalingen

U wordt geïnformeerd over de prijs en betaling voordat u uw aankoop van de dienst voltooid. Uw abonnement bij Rentola kost 1 € voor de eerste 7 dagen. Vervolgens wordt 39 € in rekening gebracht en wordt het abonnement elke 28 dagen betaald.

Onze prijzen zijn vermeld in EUR en deze kunnen van tijd tot tijd veranderen. Uw betalingen worden niet gerestitueerd en u bent verantwoordelijk voor het betalen als de eerste betaling wordt geweigerd.

Bank informatie
Reg. nr: 2360
Rekeningnummer: 0729357243
Accountnaam: Driftskonto
IBAN: DK2820000729357243
Swift: NDEADKKK

Advertenties

Rentola biedt iedereen (met een huurwoning) de kans een advertentie te plaatsen op het portaal. Wanneer een advertentie wordt gemaakt, wordt deze opgenomen in onze database, waar deze wordt beoordeeld voordat deze wordt gepubliceerd voor potentiële huurders.

SearchAgent

Alle woningzoekenden kunnen hier gratis een SearchAgent aanmaken..

Het abonnement

Het abonnement loopt 28 dagen per keer en wordt automatisch verlengd aan het einde van elke abonnementsperiode. U heeft een proefperiode van 7 dagen en uw abonnement is geldig vanaf het moment dat u zich registreert en de e-mail ontvangt met uw gebruikers- en wachtwoordgegevens.

Je kunt je abonnement op elk moment opzeggen via uw profielpagina, tot het einde van de huidige abonnementsperiode.

De betaling voor uw abonnement wordt aan het einde van de abonnementsperiode automatisch in rekening gebracht via het account dat u heeft opgegeven bij het aanmaken van uw abonnement. U ontvangt geen e-mail met de afschrijving.

Veiligheid

Neem onmiddellijk contact op met [email protected] als u vermoedt dat uw e-mailadres of wachtwoord voor Rentola is misbruikt.

Afmelden van uw account

U kunt uw account bij Rentola op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving sluiten. Je kunt een e-mail sturen naar de klantendienst op [email protected] of op de "uitschrijven" knop op je profielpagina klikken.

U kunt zich op elk moment uitschrijven. Om technische redenen kunt u zich echter de eerste 24 uur niet uitschrijven. Wanneer het abonnement is afgemeld, wordt het niet verder in rekening gebracht totdat het opnieuw wordt geactiveerd of er een nieuw wordt aangemaakt.

Verantwoordelijkheid voor het maken van inhoud

U accepteert dat de inhoud die u op het portaal van Rentola maakt in overeenstemming is met de advertentieregels van Rentola, geen wetten overtreedt en geen inbreuk maakt op de rechten van derden. Dit is van toepassing ongeacht of de inhoud handmatig is gemaakt of bij het gebruik van services (zoals de functie "automatische overdracht"), waarmee inhoud automatisch van andere websites kan worden gedownload.

Als uRentola verzoekt om handmatig of automatisch inhoud te creëren bij het kopiëren van een website of andere digitale media, wordt benadrukt dat u alle benodigde toestemming / licenties van derden moet verkrijgen voordat Rentola wordt gevraagd om de inhoud automatisch te downloaden.

Rentola heeft het recht om zonder voorafgaande kennisgeving inhoud van zijn portaal te verwijderen als we het nodig achten om een derde partij te beëindigen, er inbreuk op te maken en er zorg voor te dragen, of om aan welke wet dan ook te voldoen. Rentola behoudt zich ook het recht voor om inhoud te verwijderen die wordt geacht in strijd te zijn met onze advertentieregels, ten koste van de goodwill van Rentola of ongepast is voor de andere gebruikers van het portaal.

U hebt de bewijslast dat uw creatie van inhoud op het portaal van Rentola geen inbreuk maakt op de rechten van derden en bij verzoek, moet u Rentola onmiddellijk voorzien van documentatie dat alle noodzakelijke toestemming / licenties zijn verkregen.

Rentola controleert de inhoud die u maakt niet om er zeker van te zijn dat deze geen inbreuk maakt op de rechten van derden of de wettigheid ervan. U gaat ermee akkoord Rentola schadeloos te stellen voor alle door Rentola geleden schade en eventuele kosten te vergoeden. Inclusief redelijke kosten voor adviseurs, die Rentola kan maken als gevolg van inhoud gemaakt op het portaal van Rentola. Deze kan namelijk inbreuk maken op de rechten van derden of anderszins in strijd is met de wet.

Persoonlijke informatie

Door websites te gebruiken met diensten van Rentola, gaat u ermee akkoord dat Rentola (de gegevensbeheerder) uw persoonlijke gegevens verzamelt, overdraagt, opslaat en gebruikt op servers in de Europese Unie. U bent verantwoordelijk voor de juistheid van de persoonlijke informatie waarmee u uw account aanmaakt en voor het beschermen van uw wachtwoordinformatie. Als uw wachtwoord is misbruikt, moet u onmiddellijk een verzoek indienen om uw wachtwoord te wijzigen en uw account te vergrendelen via [email protected].

Algemene informatie

Deze voorwaarden en de andere gerelateerde voorwaarden uiteengezet bij Rentola vormen de volledige overeenkomst tussen Rentola en jou en vervangen alle eerdere overeenkomsten. Andere voorwaarden met betrekking tot een specifiek product of dienst aangeboden door Rentola zullen, in geval van verschillen, voorrang hebben op deze algemene voorwaarden.

Deze overeenkomst wordt beheerst door lokale wetten. U begrijpt dat de overeenkomst niet onderhevig is aan de exclusieve jurisdictie van de lokale rechtbanken. Als Rentola geen speciale bepaling afdwingt, betekent dit niet dat we afstand hebben gedaan van ons recht om dit op een later tijdstip te doen. Als een rechtbank een van deze voorwaarden ongeldig acht, blijven de overige voorwaarden van toepassing. We kunnen deze overeenkomst naar eigen goeddunken toewijzen in overeenstemming met de volgende bepalingen met betrekking tot kennisgeving daarvan.

We sturen u berichten via het door u opgegeven e-mailadres.

Wijzigingen in voorwaarden

Rentola is constant in ontwikkeling. We behouden ons daarom het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving de huidige voorwaarden en prijzen te wijzigen. Deze voorwaarden zijn voor het laatst bijgewerkt in augustus 2020.