Alles wat je moet weten over huurwaarborg: Gids en regels in België

Dernière mise à jour: 13 juin 2024

Ontdek alles over huurwaarborg in België, inclusief regelgeving, procedures voor het openen van een huurwaarborgrekening, terugkrijgen van de waarborg en meer. Lees onze uitgebreide gids en maak je huurervaring probleemloos.

Alles wat je moet weten over huurwaarborg in België

Wat is huurwaarborg en waarom is het belangrijk?

Een huurwaarborg, in wezen een financiële buffer, is een vooruitbetaalde som die huurders bij aanvang van een huurovereenkomst aan hun verhuurders verschaffen. In België is het niet alleen gangbaar, maar ook bij wet bepaald, dat bij het sluiten van een huurcontract een dergelijke waarborg wordt gecreëerd. 

Deze waarborg speelt een cruciale rol als een veiligheidsnet voor de verhuurder. Indien er onvoorziene beschadigingen aan de woning optreden die verder gaan dan de gebruikelijke slijtage, kan de verhuurder de reparatiekosten van deze huurwaarborg afschrijven. Bovendien, als de huurder de huur niet kan of wil betalen, kan de verhuurder de huurwaarborg gebruiken om deze gemiste huur te dekken.

Zo lijkt het misschien alsof alleen de verhuurder baat kan hebben bij een huurwaarborg, maar dat is niet helemaal waar. Het is namelijk ook belangrijk voor jou als huurder. De huurwaarborg laat namelijk zien dat je serieus bent over het nakomen van je huurovereenkomst. Het is een teken van goede wil en betrouwbaarheid.

Daarbij, als alles zich volgens de voorgestelde lijn ontvouwt, zal de huurwaarborg aan het eind van je huurtermijn weer in je bezit komen. Dit houdt in dat, ervan uitgaande dat je zorg draagt voor het onroerend goed en je huur stipt betaalt, je jouw geld terug zult zien. In die context kan je het beschouwen als een soort zelfinvestering en een investering in je woonplek.

1lib

Dus, of je nu huurder of verhuurder bent, de huurwaarborg speelt een cruciale rol in het huren van een woning. Het biedt zowel financiële bescherming voor de verhuurder als een teken van betrouwbaarheid en engagement voor de huurder. Kortom, de huurwaarborg is een belangrijk onderdeel van het huren van een woning in België.

Regelgeving en vereisten voor huurwaarborg

Het is essentieel om de regelgeving rondom de huurwaarborg in België goed te begrijpen, zowel als huurder als verhuurder. Zo weet je waar je aan toe bent en kun je onaangename verrassingen voorkomen.

De regels over huurwaarborgen zijn opgenomen in de Belgische huurwetgeving. Volgens deze wetgeving mag de huurwaarborg nooit hoger zijn dan een bepaald aantal maanden huur. Vóór 2019, kon een waarborg gelijk zijn aan drie maanden huur. Echter, sinds 2019, afhankelijk van het soort waarborg, varieert dit aantal. Als de waarborg wordt gestort op een rekening die geblokkeer is, kan de verhuurder tot 3 maanden huur vragen. Als het gaat om een bankwaarborg in het kader van een contract met het OCMW, kan dit oplopen tot 6 maanden. In het geval van een persoonlijke borg, is de maximale huurwaarborg 1 maand huur.

Ook mag de geblokkeerde rekening altijd alleen op naam van de huurder staan. Dit is zo geregeld om te voorkomen dat de verhuurder toegang heeft tot het geld voordat het nodig is, en om de huurder te beschermen. De verhuurder mag dit bedrag niet gebruiken zolang de huurder zijn verplichtingen nakomt.

Wanneer het huurcontract afloopt en er geen geschillen zijn over schade aan het pand of achterstallige huur, dient de huurwaarborg te worden teruggegeven aan de huurder.

Hoe je een huurwaarborgrekening opent

Een huurwaarborgrekening openen lijkt misschien een intimiderende taak, maar eigenlijk is het proces redelijk eenvoudig. Je moet echter wel zeker zijn dat je de juiste stappen volgt en de benodigde documenten bij de hand hebt. Hier zijn de stappen die je moet volgen:

1. Kies je bank:

Hoewel je vrij bent om een huurwaarborgrekening te openen bij elke bank, is het vaak het handigst om dit bij je eigen bank te doen. Je bank kent je al en heeft al je gegevens, wat het proces kan versnellen.

2. Verzamel de benodigde documenten:

Over het algemeen heb je het volgende nodig: je identiteitskaart, het huurcontract of een ander document waarin staat dat je de huurwaarborg moet betalen en het bedrag van de waarborg.

3. Maak een afspraak met de bank:

Vervolgens moet je een afspraak maken met je bank om de huurwaarborgrekening te openen. Dit kan meestal persoonlijk, telefonisch of soms zelfs online.

4. Stort het geld:

Zodra de rekening is geopend, moet je de afgesproken huurwaarborg storten. De bank zal dit bedrag blokkeren op de rekening tot het einde van je huurovereenkomst.

5. Ontvang bevestiging:

Na het storten van het geld krijg je meestal een bevestiging van de bank. Dit document bevestigt dat de waarborg is betaald en dat het geld op de rekening is geblokkeerd. Deze bevestiging moet je aan je verhuurder geven.

Het is belangrijk om te onthouden dat de rekening op jouw naam moet staan, niet op die van de verhuurder. Alleen jij, de huurder, kan het geld van de geblokkeerde rekening halen, tenzij er een gerechtelijke beslissing is die anders bepaalt.

Soorten huurwaarborgen: geblokkeerde rekeningen en bankgaranties

In België zijn er voornamelijk twee soorten huurwaarborgen: geblokkeerde rekeningen en bankgaranties. Elk type heeft zijn eigen kenmerken en voor- en nadelen.

Geblokkeerde rekening

De geblokkeerde rekening is de meest gangbare vorm van huurwaarborg in België. Bij dit systeem wordt van jou als huurder verwacht om de huurwaarborg (tot maximaal 3 maanden huur) over te maken naar een speciale rekening op jouw naam. Deze rekening zal pas gedeblokkeerd worden als de huurovereenkomst ten einde loopt.

Voordelen:

Je hebt volledige zeggenschap over de rekening, en de verhuurder heeft enkel de mogelijkheid om het geld op te nemen in specifieke gevallen, zoals achterstallige huur of schade aan het pand.

Op voorwaarde dat je aan al je verplichtingen hebt voldaan, ontvang je de waarborg terug aan het einde van het huurcontract.

Nadelen:

Het nadeel is dat je het volledige bedrag van de waarborg meteen beschikbaar moet hebben om op de rekening te storten.

Bankgarantie

Een bankgarantie is een andere vorm van huurwaarborg. Hierbij staat de bank garant voor de betaling van de huurwaarborg. Dit is een goede optie als je niet in staat bent om het volledige bedrag van de waarborg ineens op te brengen.

Voordelen:

Je hoeft niet het volledige bedrag in één keer te betalen. In plaats daarvan betaal je de bank meestal in maandelijkse termijnen. Deze optie kan nuttig zijn als je moeite hebt om het volledige bedrag van de huurwaarborg op te brengen.

Nadelen:

Er kunnen extra kosten aan verbonden zijn, zoals rente over het bedrag dat de bank voor jou betaalt. Bovendien moet de bank bereid zijn om deze garantie te bieden, wat niet altijd het geval is, zeker niet als je kredietgeschiedenis niet onberispelijk is.

Of je nu kiest voor een geblokkeerde rekening of een bankgarantie, het belangrijkste is dat je een systeem kiest dat past bij jouw financiële situatie en dat je de verplichtingen die ermee gepaard gaan volledig begrijpt.

Huurwaarborg via OCMW: ondersteuning voor financieel kwetsbare huurders

Het OCMW, of het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn, biedt in België ondersteuning aan mensen die moeite hebben om rond te komen. Een van de diensten die ze aanbieden, is hulp bij het verkrijgen van een huurwaarborg voor mensen met beperkte financiële middelen.

In wezen gaat het OCMW een overeenkomst aan met je bank om de huurwaarborg voor je te betalen. Deze overeenkomst wordt een bankwaarborg genoemd. Het OCMW verricht de betaling van de huurwaarborg niet direct aan de verhuurder, maar neemt de rol op zich van borgsteller voor de transactie.

De huurwaarborg van het OCMW is bedoeld voor mensen die niet genoeg inkomen of spaargeld hebben om een huurwaarborg te betalen. Om in aanmerking te komen, moet je dus kunnen aantonen dat je financieel kwetsbaar bent. Het exacte proces kan variëren, afhankelijk van het OCMW in je gemeente, maar over het algemeen moet je bewijs van inkomen en uitgaven kunnen voorleggen, evenals andere relevante financiële documenten.

Het is belangrijk om te weten dat je de huurwaarborg terug moet betalen aan het OCMW, meestal in maandelijkse termijnen. Maar het grote voordeel is dat je de huurwaarborg niet in één keer hoeft op te brengen, wat het veel makkelijker maakt om een woning te huren.

Teruggave van de huurwaarborg: procedures en tijdlijnen

Aan het einde van je huurperiode kijk je waarschijnlijk uit naar het moment waarop je je huurwaarborg terugkrijgt. Het proces is vrij eenvoudig, maar het is belangrijk dat je het goed begrijpt om eventuele problemen te voorkomen.

1. Plaatsbeschrijving

De procedure voor het terugkrijgen van je huurwaarborg begint met de plaatsbeschrijving, die meestal wordt opgemaakt aan het begin en aan het einde van het huurcontract. Een plaatsbeschrijving fungeert als een gedetailleerd dossier dat de conditie van het pand nauwkeurig uiteenzet. Mocht er bij het einde van je huurtermijn schade ontstaan die niet is opgenomen in de initiële plaatsbeschrijving, dan heeft de verhuurder de bevoegdheid om een portie van je waarborg vast te houden om de schade te dekken.

2. Overeenstemming tussen huurder en verhuurder

In het geval dat er geen twistpunten bestaan omtrent de staat van het pand, hebben jij en de verhuurder de mogelijkheid om gezamenlijk een verklaring te ondertekenen die de vrijgave van de huurwaarborg bekrachtigt. Deze verklaring dient gepresenteerd te worden aan de bank, die daaropvolgend de geblokkeerde rekening ontsluit.

3. Geschillen

Als er geschillen zijn, bijvoorbeeld als de verhuurder vindt dat je schade hebt veroorzaakt die je niet erkent, kan het proces langer duren. In dat geval is het vaak nodig om een rechter in te schakelen om de zaak te beslissen.

4. Tijdlijnen

In het algemeen zou je je huurwaarborg binnen een maand na het einde van je huurcontract moeten terugkrijgen als er geen geschillen zijn. Als er wel geschillen zijn, kan het proces enkele maanden duren, afhankelijk van hoelang het duurt om een gerechtelijke beslissing te krijgen.

Het is essentieel om tijdens je hele huurperiode goed voor de woning te zorgen en alle vereiste onderhoudswerkzaamheden uit te voeren. Op die manier kun je problemen aan het einde van je huurcontract vermijden en ervoor zorgen dat je je volledige huurwaarborg terugkrijgt.

Alternatieven voor huurwaarborgen: persoonlijke borgstelling en kapitalisatiebron

Hoewel de meest voorkomende vormen van huurwaarborg in België de geblokkeerde rekening en de bankgarantie zijn, zijn er ook andere mogelijkheden. Hieronder worden twee alternatieven besproken: persoonlijke borgstelling en kapitalisatiebonnen.

Persoonlijke borgstelling

Een persoonlijke borgstelling is een overeenkomst waarbij een derde partij (bijvoorbeeld een familielid of vriend) zich garant stelt voor de huurwaarborg. Dit betekent dat deze persoon verantwoordelijk is voor het betalen van de waarborg als jij als huurder dat niet kunt doen.

Voordelen:

Indien je onvoldoende financiële middelen hebt om de huurwaarborg te betalen, kan een persoonlijke borgstelling een mogelijke oplossing bieden.

Het biedt een extra mate van flexibiliteit en kan een goede optie zijn als je een sterke relatie hebt met iemand die bereid en in staat is om voor jou borg te staan.

Nadelen:

Het kan spanningen veroorzaken in de relatie met de persoon die borg staat, vooral als je problemen ondervindt met het betalen van de huur. 

Kapitalisatiebon

Een kapitalisatiebon is een financieel product dat je bij een bank kunt kopen. Het geld dat je aan de bank betaalt, wordt geïnvesteerd en na een bepaalde periode, meestal aan het einde van je huurovereenkomst, krijg je het oorspronkelijke bedrag plus rente terug.

Voordelen:

Het kan een goede investering zijn omdat je het oorspronkelijke bedrag plus rente terugkrijgt. Ook kan het nuttig zijn als je niet meteen het volledige bedrag van de huurwaarborg kunt opbrengen.

Nadelen:

Er kunnen extra kosten aan verbonden zijn, zoals beheerskosten.

De rente kan laag zijn, vooral in vergelijking met andere investeringen.

Bij het kiezen van een alternatief voor een traditionele huurwaarborg is het belangrijk om alle opties te overwegen en te kiezen voor de oplossing die het beste past bij je financiële situatie en behoeften.

Huurwaarborg bij specifieke banken: KBC, Argenta en meer

Veel grote banken in België bieden diensten aan in verband met huurwaarborgen. Hieronder volgt een overzicht van de procedures bij twee bekende Belgische banken: KBC en Argenta.

KBC

Bij KBC kan je een huurwaarborgrekening openen. Het proces is relatief eenvoudig:

Ga naar een KBC-bankkantoor of neem contact op met hun klantenservice.

Zorg ervoor dat je de nodige documenten bij de hand hebt, waaronder een identiteitsbewijs en de huurovereenkomst.

Na opening van de rekening stort je de waarborg op de rekening.

KBC zorgt ervoor dat zowel jij als je verhuurder een document ontvangen dat de opening van de rekening en de storting van de waarborg bevestigt.

Argenta

Argenta biedt eveneens een geblokkeerde rekening voor huurwaarborgen. Ook hier verloopt het proces op precies dezelfde manier. Let dus op dat je de benodigde documentatie en papieren bij je hebt.

Andere banken

Andere banken, zoals BNP Paribas Fortis, ING en Belfius, hebben vergelijkbare procedures voor het openen van een huurwaarborgrekening. In alle gevallen moet je in staat zijn om een geldige huurovereenkomst en identiteitsbewijs te overleggen.

Hoewel de specifieke procedures en vereisten per bank kunnen verschillen, is het openen van een huurwaarborgrekening over het algemeen een eenvoudig en rechttoe rechtaan proces. Zorg er altijd voor dat je volledig op de hoogte bent van de voorwaarden en eventuele kosten voordat je een rekening opent.

Belangrijke wetgeving en rechten met betrekking tot huurwaarborg

In België zijn er verschillende wetten en rechten die huurders en verhuurders moeten kennen met betrekking tot de huurwaarborg.

1. Maximumbedrag van de huurwaarborg

Volgens de Belgische huurwetgeving mag de huurwaarborg niet meer bedragen dan drie maanden huur. Dit is bedoeld om te voorkomen dat verhuurders buitensporig hoge bedragen vragen die de toegang tot huurwoningen kunnen belemmeren.

2. Opslag van de huurwaarborg

Het is verplicht om de huurwaarborg te bewaren op een geblokkeerde rekening die op naam van de huurder staat. Het is niet toegestaan voor de verhuurder om de huurwaarborg op zijn eigen rekening te behouden.

3. Teruggave van de huurwaarborg

Aan het einde van de huurovereenkomst moet de huurwaarborg worden teruggegeven aan de huurder, tenzij er schade aan de woning is die niet wordt gedekt door normale slijtage, of als er huurachterstand is.

4. Het gebruik van de huurwaarborg

De verhuurder mag de huurwaarborg alleen gebruiken om onbetaalde huur te dekken of om te betalen voor schade aan de woning die door de huurder is veroorzaakt en die verder gaat dan normale slijtage. De verhuurder kan niet zomaar beslissen om de huurwaarborg te gebruiken zonder overleg met de huurder.

Het is belangrijk voor zowel huurders als verhuurders om hun rechten en verantwoordelijkheden met betrekking tot de huurwaarborg te begrijpen. Dit kan helpen om geschillen te voorkomen en ervoor te zorgen dat het proces van huren en verhuren zo soepel mogelijk verloopt.

Veelgestelde vragen over huurwaarborg

Vraag: Hoe krijg ik mijn huurwaarborg terug als er geen plaatsbeschrijving is?

Antwoord: Een plaatsbeschrijving bij aanvang en bij einde huur is erg belangrijk. Als er geen plaatsbeschrijving is, wordt het moeilijk om aan te tonen of er schade is toegebracht aan de woning tijdens jouw verblijf als huurder. Conform de Belgische wetgeving, indien er geen gedetailleerde plaatsbeschrijving aanwezig is bij aanvang van de huur, wordt aangenomen dat de huurder het gehuurde goed heeft ontvangen in de staat waarin het zich bevond bij het einde van de huur. Dit houdt in dat je in principe recht hebt op volledige teruggave van je waarborg, tenzij de verhuurder kan aantonen dat je schade hebt veroorzaakt.

Vraag: Wat moet ik doen als er geschillen zijn over de huurwaarborg?

Antwoord: Als er geschillen zijn over de huurwaarborg, is het belangrijk om eerst te proberen een minnelijke schikking te treffen met je verhuurder. Als dit niet lukt, kan je naar de vrederechter stappen. Deze is bevoegd voor geschillen met betrekking tot huurovereenkomsten. 

Vraag: Kan mijn verhuurder de huurwaarborg inhouden om normale slijtage te dekken?

Antwoord: Nee, de huurwaarborg mag niet worden gebruikt om normale slijtage van de woning te dekken. De verhuurder mag alleen bedragen inhouden om schade te herstellen die verder gaat dan normale slijtage, of om onbetaalde huur te dekken.

Conclusie: Essentiële informatie over huurwaarborg in België

Het begrijpen van de huurwaarborg is een essentiële stap in het proces van huren of verhuren van een woning in België. Of je nu een huurder of verhuurder bent, het is belangrijk om je rechten en verplichtingen te kennen.

De huurwaarborg dient als een vangnet voor verhuurders tegen eventuele schade aan de woning of onbetaalde huur. Voor huurders is het een bewijs van hun engagement en een stimulans om hun verplichtingen na te komen.

Belangrijke punten om te onthouden zijn:

  • De maximale huurwaarborg mag niet meer bedragen dan drie maanden huur.

  • Het is vereist om de huurwaarborg te bewaren op een geblokkeerde rekening die op naam van de huurder staat.

  • Een plaatsbeschrijving is van cruciaal belang om de staat van de woning bij aanvang en het einde van de huurperiode vast te leggen.

  • Er bestaan diverse mogelijkheden voor het vormen van een huurwaarborg, waaronder geblokkeerde rekeningen, bankgaranties, persoonlijke borgstelling en kapitalisatiebonnen.

  • Geschillen over de huurwaarborg kunnen worden voorgelegd aan de vrederechter.

  • Als huurder, zorg ervoor dat je altijd voldoende spaargeld hebt om de huurwaarborg te dekken. Als verhuurder, zorg ervoor dat je duidelijk communiceert met je huurders over de verwachtingen rond de huurwaarborg.

Onthoud dat de huurwaarborg er is om zowel de huurder als de verhuurder te beschermen. Het is een essentieel onderdeel van een succesvolle huurovereenkomst.

Vous recherchez un logement en location? Rechercher parmi 22 115 locations disponibles
Rechercher maintenant